Diensten en klussen advertentiesite
Inloggen op Dienst.nl
inloggen met Facebook

Ook op maandagochtend geopend in Leeuwarden

image
Ervaring

0
petaPC
Zevenblad 4, Leeuwarden, Nederland

Tarief: nvt
Bedrijf met KvK 01108158

Telefoonnummer
Twitter, Facebook
www.petapc.nl

Bekeken: 564 keer

Ook op maandagochtend geopend in Leeuwarden
Voor al uw computer & laptop benodigdheden, reparaties, randapparatuur en onderdelen in Friesland moet u zijn bij petaPC te Leeuwarden (in de wijk Aldlan-Oost).

Bij de winkel van petaPC kunt u onder andere terecht voor:
- Onderdelen.
- Reparatie van o.a. PC's en laptops door onze technische dienst.
- Computer APK (onderhoudsbeurt).
- Gratis deskundig, persoonlijk en geduldig advies.
- Cartridges en toners voor uw printer.

U kunt naar onze winkel komen. Wij kunnen de te repareren computer/ laptop bij u komen ophalen. Of wij komen (mits technisch mogelijk) bij u thuis uw computer/laptop problemen verhelpen.

petaPC voor computeren zonder zorgen

petaPC
Zevenblad 4 (winkelcentrum Aldlan-Oost)
8935 RK Leeuwarden
058 - 3000 172
Geopend ma(!) t/m vrij 9:00 - 18:00, zat 10:00 - 17:00

data herstel, data restore, computer onderhoud, computer ondersteuning, computer advies, computer probleem oplossen, reparatie laptop, computerreparatie, reparatie computers, computer kapot, pc hulp aan huis, computer reparatie aan huis, data herstellen, computer probleem, computerhulp aan huis, computerhulp, hardware problemen, computerproblemen, computerservice aan huis, computerhulp thuis, computerhulp gezocht, computerhulp leeuwarden, interne harde schijf, computer problemen, computer service aan huis, computer stuk, software problemen, trage computer, harde schijf repareren, computer installeren, pchulp, computer optimaliseren, computer traag, computer is traag, computerles aan huis, computer sneller, harddisk problemen, pc hulp, help computers, goedkope computers, computer goedkoop, tweedehands computer, notebook reparatie, computerhelp, computer netwerk, computer kopen,computer repareren, computeronderhoud, goedkope pc, computer hulp, goedkoopste computer, computers goedkoop, aanbieding computer, computerprobleem, internet problemen, computer verkoop, computer reperatie, geheugen pc, computer voeding, laptop reparaties, computer reparaties, bestanden herstellen, bestanden herstel, computer monteur, harde schijf herstellen, computerproblemen oplossen, pc dokter, voeding pc, betaalbare laptop,pc hulp thuis, computer hulp aan huis, dokter thuis, defecte laptop, reparatie onderhoud, harde schijf recovery, computer reparatie, pc reparaties, pc reparatie aan huis, pc opschonen, online computerhulp, bestanden redden, reparatie laptops, wifi problemen, data repair, email problemen, laptop reparatie, pcdokter, onderdelen computers, gratis computerhulp, bestanden terugvinden, computerdokter, samenstellen computer, computer APK


Trefwoorden: maandag
ochtend
computerwinkel
leeuwarden
computer
winkel
reparatie
probleem
problemen
cartridges
inkt
videokaar
webcam
geheugen
geheugenstick


Werkgebied:
Leeuwarden, Teerns, Hempens, Goutum, Snakkerburen, Warstiens, Swichum, Lekkum, Tytsjerk, Wirdum, Wergea, Miedum, Jelsum, Jellum, Suwald, Wijtgaard, Boksum, Beers, Eagum, Cornjum, Giekerk, Ryptsjerk, Wijns, Deinum, Britsum, Weidum, Marssum, Hardegarijp, Idaerd, Blessum, Oenkerk, Wartena, Engelum, Hijlaard, Reduzum, Beetgumermolen, Jorwerd, Munein, Garyp, Earnewald, Stiens, Oudkerk, Mantgum, Friens, Grouw, Oosterwierum, Menaldum, Burgum, Leons, Roodkerk, Huns, Hijum, Finkum, Beetgum, Raerd, Baard, Veenwouden, Noardburgum, Birdaard, Goëngahuizen, Dronrijp, Wiuwert, Britswert, Sumar, Vrouwenparochie, Oudega, Oude Leije, Easterlittens, Wanswerd, Dearsum, Rinsumageest, Jirnsum, Poppenwier, Broeksterwoude, Baaium, Nes, Berlikum Fr, Jislum, Schingen, Winsum, Slappeterp, De Tike, Tersoal, Boazum, Smalle Ee, Janum, Hallum, De Veenhoop, Hinnaard, Jistrum, Zweins, Sint-Annaparochie, Akkrum, Rien, Nijega, Wier, Peins, Hogebeintum, Aldeboarn, Itens, De Valom, Genum, Zwaagwesteinde, Sibrandabuorren, Reitsum, Wjelsryp, Twijzelerheide, Oude Bildtzijl, Eastermar, Zwagerbosch, Spannum, Marrum, Iens, Lytsewierrum, Sint Jacobiparochie, Ried, Sijbrandahuis, De Wilgen, Minnertsga, Gauw, Lichtaard, Opeinde, Schalsum, Terherne, Ferwerd, Scharnegoutum, Easterein, Raard, Dokkum, Boer, Nij Beets, Reahûs, Goënga, Damwoude, Kootstertille, Blije, Tzum, Boornbergum, Wouterswoude, Kollumerzwaag, Wommels, Bornwird, Loënga, Franeker, Foudgum, Kubaard, Drachten, Twijzel, Offingawier, Tzummarum, Dongjum, Rottevalle, Haskerdijken, Drogeham, Firdgum, Sneek, Hidaard, Tirns, Brantgum, Goingarijp, Waaxens, Terkaple, Triemen, Harkema, Westhoek, Tijnje, Aalzum, Driesum, Boelenslaan, Hiaure, Ysbrechtum, Vegelinsoord, Holwerd, Veenklooster, Terband, Kortehemmen, Lollum, Gersloot, Klooster Lidlum, Uitwellingerga, Waaksens, Beetsterzwaag, Hantum, Hitzum, Tjalhuizum, Luinjeberd, Westergeest, Akmarijp, Houtigehage, Nijland, Surhuisterveen, Hartwerd, Oostrum, Oosterbierum, Burgwerd, Wetzens, Hantumeruitburen, Buitenpost, Herbaijum, Sexbierum, Augustinusga, Oudwoude, Nieuwebrug Fr, Tjalleberd, Achlum, Ternaard, Snikzwaag, Drachtstercompagnie, Oppenhuizen, Broek Fr, Folsgare, Hichtum, Arum, Midlum, Olterterp, Terwispel, Bolsward, Joure, Hantumhuizen, Kollum, Jouswier, Niawier, Luxwoude, Surhuizum, IJlst, Opende.
GRATIS ADVERTENTIE PLAATSEN? KLIK HIER
Contact opnemen met petaPC
Telefoon is niet verplichtBerichten / Ervaringen:
Er zijn nog geen ervaringen geplaatst.
Ervaring of bericht delen:Bericht:
Uw naam
Uw email adres
Lokatie:


Email adres is verplicht en wordt
verborgen op de site.
Dienst.nl maakt gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Als u onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent. X SLUITEN

Dienst.nl is niet aansprakelijk voor eventuele (gevolg)schade die voortkomt uit geplaatste advertenties en/of reacties
Voorwaarden | Sitemap | Linkpartners | Rijksoverheid: Dienstverlening aan huis

Copyright 2004 - 2019 Dienst.nl - Eerste & grootste specifieke diensten en klussen advertentiesite
Dienst.nl | KvK: 60112077 | BTW: NL126170526B01
×
image