Diensten en klussen advertentiesite
Inloggen op Dienst.nl


Voorwaarden

Voorwaarden en privacy beleid

Art. 1 Algemeen Dienst.nl is een laagdrempelig platform dat de gelegenheid geeft aan dienstaanbieders
om zich online te presenteren.

Art. 2 Definities In deze Algemene Voorwaarden komen de volgende begrippen voor: Dienst.nl, www.dienst.nl of website: de klussen en diensten advertentiesite www.dienst.nl. Bezoeker: degene die Dienst.nl bezoekt. Gebruiker: degene die zich, op welke wijze dan ook, promoot of inschrijft via Dienst.nl. Een gebruiker kan of een particulier of een bedrijfsaccount bij Dienst nemen. Per bedrijf (met kvk inschrijving) heeft slechts één gebruiker toegang tot het "gratis adverteren".

Art. 3 Overeenkomst

3.1 Dienst.nl stelt de gebruiker in staat, zowel gratis als betaald, advertenties of banners te plaatsen op Dienst.nl. Daarnaast kunnen bezoekers reacties en ervaringen plaatsen bij advertenties.

3.2 Er ontstaat een overeenkomst tussen de gebruiker en Dienst.nl op het moment dat de gebruiker zich heeft gepubliceerd of ingeschreven via Dienst.nl. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst.

3.3 De teksten op Dienst.nl maken deel uit van de overeenkomst.

3.4 Gebruiker stemt altijd overeen met deze Algemene Voorwaarden bij het plaatsen van een advertentie en bij het aanmaken van een DIenst.nl account.


Art. 4. Verplichtingen Dienst.nl

4.1 Dienst.nl garandeert een zo duidelijk mogelijke uitleg bij het gebruik van de website.

4.2 Dienst.nl herstelt onvolkomenheden in haar systemen zo snel mogelijk.

4.3 Dienst.nl verplicht zich de aanmeldgegevens van de gebruiker alleen te gebruiken voorzover de uitvoering van de overeenkomst daarom vraagt. Gegevens zullen nooit aan derden beschikbaar worden gesteld, met als enige uitzondering verzoeken vanuit Nederlandse Justitie.

4.4 Dienst.nl spant zich maximaal in om spam via onze website te voorkomen. Aansprakelijkheid bij dergelijke problemen worden niet aanvaard.

4.5 Dienst.nl verplicht zich tot duidelijkheid m.b.t. betaalde diensten op de website.


Art. 5. Rechten Dienst.nl

5.1 Dienst.nl behoud het recht om advertenties, banners of reacties te verwijderen wegens onzedelijke, racistische, beledigende of anderszins voor Dienst.nl onaanvaardbare inhoud.

5.2 Dienst.nl behoud het recht om gedupliceerde advertenties te verwijderen.

5.3 Dienst.nl behoud het recht de gebruiker te voorzien van nieuws en informatie betreffende de site via email.

5.4 Dienst.nl heeft het recht ongevraagd email adressen te wijzigen indien emailadressen niet meer bestaan. Indien wij uw email adres niet kunnen achterhalen worden uw account en advertenties direct verwijderd.


Art. 6. Rechten gebruiker / geregistreerde gebruiker

6.1 Een gebruiker heeft recht op een gratis plaatsingen via Dienst.nl.

6.2 Betalende geregistreerde gebruikers hebben recht op meerdere plaatsingen op Dienst.nl mits deze relevant worden beoordeeld door Dienst.nl. Daarnaast is artikel 5.2 hier ook van toepassing.

6.3 Aangeschafte online tegoeden kunnen worden verplaatst tussen gebruikers / accounts binnen de site. Betalingen worden als prepaid tegoed aan uw account gekoppeld en worden niet terugbetaald.


Art. 7. Verplichtingen bezoeker / gebruiker / geregistreerde gebruiker

7.1 Alle bezoekers en gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor alle zelf ingevoerde content, waaronder advertenties, aanvullende gegevens, reacties en fotomateriaal op Dienst.nl.

7.2 Het is niet toegestaan Dienst.nl met meerdere accounts te gebruiken om daarmee kosten te ontlopen. Dit zien wij als misbruik van ons aanbod. Bij constatering wordt u gewaarschuwd. Bij geen gehoor zijn wij genoodzaakt aanvullende stappen te ondernemen.


Art. 8. Aansprakelijkheid

8.1 De aansprakelijkheid van Dienst.nl gaat nooit verder dan het terugbetalen van het aankoopbedrag aan de gebruiker. Het gaat hier om de diensten die Dienst.nl aanbiedt richting de gebruiker.

8.2 Dienst.nl is niet aansprakelijk voor: a. de inhoud van, door bezoeker of gebruiker, aangemaakte content; b. het niet kunnen benaderen van de website of een advertentie, door welke oorzaak ook; c. oplichting via de website; d. het, door omstandigheden, bekend worden van de persoonsgegevens van gebruiker; e. het, door omstandigheden, bekend worden van aanmeldnaam en wachtwoord van gebruiker.


Art. 9 Vrijwaring

9.1 De gebruiker en bezoeker vrijwaart Dienst.nl volledig voor claims van gebruiker zelf en van bezoekers die voortvloeien uit het gebruik maken van de website.


Art. 10 Toepasselijk recht

10.1 Op de overeenkomst tussen Dienst.nl en haar gebruikers is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in der minne geschikt.

10.3 Nietigheid of vernietigbaarheid van een bepaling uit deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In plaats van de nietige bepaling, treedt een geldige bepaling, die de bedoeling van de nietige bepaling het dichtst benadert.


Art. 11 Gratis adverteren

11.1 Dienst.nl verplicht zich tot het hanteren van duidelijke communicatie. Gratis adverteren wordt ook echt daadwerkelijk gratis aangeboden, zonder verplichtingen en/of spontane facturen.

Dienst.nl maakt gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Als u onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent. X SLUITEN

Dienst.nl is niet aansprakelijk voor eventuele (gevolg)schade die voortkomt uit geplaatste advertenties en/of reacties
Voorwaarden | Sitemap | Linkpartners | Rijksoverheid: Dienstverlening aan huis

Copyright 2004 - 2024 Dienst.nl - Eerste & grootste specifieke diensten en klussen advertentiesite
Dienst.nl | KvK: 60112077 | BTW: NL126170526B01